แผ่นหอมปรับอากาศคือ

 
แผ่นหอมปรับอากาศ เป็นเครื่องหอมรูปแบบหนึ่งที่ทำหน้าที่กระจายกลิ่น ณ บริเวณที่ต้องการให้มีกลิ่นหอม โดยสามารถแขวนทิ้งไว้ได้เลย กลิ่นจะถูกปล่อยออกมาอ่อนๆตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องต่างจาการใช้สเปรย์ที่กลิ่นจะแรงในช่วงแรกที่ฉีดจากนั้นกลิ่นจะจางลงทันที ต้องฉีดซ้ำปอยๆ กลิ่นอยู่นาน1 เดือน ราคาประหยัด ใช้สะดวก ใช้ตกแต่งได้ด้วย การกระจายกลิ่นขึ้นอยู่กับชนิดของกลิ่น และ สารที่ใช้ผสม ความคงทนของกลิ่น ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ และสารที่ผสม รับผลิตแผ่นหอม ตามรูปแบบที่ต้องการ ดีไซน์กลิ่นเฉพาะ และ ออกแบบแพกเกจจิ้ง ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า
 
 

 
 


 
Visitors: 57,257